Fundament (se)

From Prison Architect Wiki
Jump to navigation Jump to search
Foundations.png

Fundament

Beskrivning:

Fundament är den grundläggande strukturen, första golv och tegelväggar i alla byggnader.

Undermeny:

 • Byggnad (Tegel)
 • Byggnad (Betong)
 • Riv
 • Automatiska lampor

Övrig information:

 • Ingen


Användargränssnitt

Att skapa fundament är första steget i processen att skapa en byggnad. Fundament skapar "inomhusområden" som krävs för vissa sorters rum. Vissa rum behöver inte vara inomhus, till exempel leveranser, förråd, soprum, gård, dusch, and verkstad.

Byggnad[edit]

Arbetare bygger ett fundament

Detta verktyg tillåter dig att bygga den enda sortens fundament i spelet. Att bygga fundament tillåter placeringen av vissa material och rum.

Klicka och dra för att placera en rektangulär byggnad. Minsta storleken i längd och bredd är två rutor. Högerklicka på konturen för att avbryta bygget.

Väggar och fundament[edit]

Walls and foundations.png

Fyra väggar är inte ett fundament, men ett fundament innehåller fyra väggar. Det är samma sak som att fyra väggar inte är ett hus, men ett hus har fyra väggar.
Så här ser man skillnaden: (se bilden till höger)

 • Den gula rutan har fyra väggar och en fängelsedörr och kommer inte ha något golv eller tak. När det är färdigbyggt kommer det se ut som i den lila rutan. Man kan inte skapa inomhusrum här, till exempel celler.
 • Den blå rutan är ett fundament utan fängelsedörr. Om man sätter en fängelsedörr i väggen kommer arbetarna göra så att det ser ut som i den gröna rutan.


Senare på denna sida kommer du få veta att fundament kan överlappa och utvidga det ursprungliga fundamentet. Om du tittar på den röda rutan på bilden ser du att fundamenten överlappar de fyra väggarna och fängelsedörren. Men, som förklarat med den gula rutan, fyra väggar och en dörr är inte en byggnad. På grund av detta kan inte fundamentet använda dörren som redan finns i väggen, och byggnaden kommer inte bli färdigbyggd.

Dörrplacering[edit]

Door placement.png

Det finns tre fundament i den här bilden:

 • Röd
 • Grön
 • Blå

För alla tre fundament finns det en fängelsedörr i den lila rutan. Vad händer här?

 • För det röda fundamentet är dörren inte i väggen. Om detta fundament blev färdigbyggt skulle du ha fyra väggar och en dörr på golvet. Tänk att du sitter i en stor låda och håller en dörr i händerna.
 • För det gröna fundamentet är dörren placerad i väggen. Om byggnaden blev färdigbyggd på det här sättet skulle du kunna gå ut och in genom dörren.
 • För det blå fundamentet är dörren på utsidan. Detta skulle innebära att du är i en stor låda utan någon dörr alls.

Utvidga dina fundament[edit]

Expanding your foundations.png
Extended foundation a36.png

Det finns fyra fundament I den övre bilden:

 • Gul
 • Röd
 • Rosa
 • Blå

Bara det gula fundamentet har en fängelsedörr (grön) och är färdigbyggt. Nu kollar vi igen:

 • Röd kan inte byggas klart för det saknar en fängelsedörr. På grund av att det är ett nytt fundament och inte kopplat till någon annan byggnad kan den inte dela dörr.
 • Rosa kan inte bli färdigbyggt för det har ingen fängelsedörr. Sättet som det här fundamentet är placerat (bredvid gul) gör att väggen mot gul kommer bli en delad vägg. Rosa har då fyra väggar men ingen dörr.
 • Blå är det intressanta fallet: Det är placerat PÅ det gula fundamentet. Det betyder att det kommer riva väggen mot gul och utvidga området som täcks av gul. Blå har då bara tre väggar och delar den gröna dörren med gul.

Man kan utvidga fundament både före och efter de faktiskt har byggts, vilket den nedre bilden visar. Detta tillåter planering av icke-rektangulära byggnader, och förstoring av tidigare byggnader.

Kostnad[edit]

Kostnad beror helt på x(längd)*y(bredd) där kostnaden är = x*y*10.

Beroende på vilken typ av byggnad som är vald kommer tegelväggar eller betongväggar placeras längs kanterna, förutom på sidorna där fundament redan finns. En ingångsdörr måste finnas (eller placeras) i utkanten av byggnaden för att den ska bli klar.

Stål behövs för att bygga fundament, men även betong till betonggolvet som installeras i all byggnader som standard.

Taklampor placeras på ett regelbundet (baserat på kartan, inte fundamentets placering) rutnät var fjärde kolumn och var fjärde rad om inte alternativet "Automatiska lampor" stängts av. Det är troligen ett misstag att kostnaden för ljus och väggar inte räknas in i priset (priset borde teoretiskt sett vara Kostnad = x*y*10+(2x*50+2(y-2)*50)+(kostnaden för inkluderade ljus)

Riv[edit]

Markerar färdigbyggda byggnadsfundament för att rivas, vilket genomförs av arbetare. Om du bara vill ta bort en vägg, men fortsätta ha det som ett inomhusområdet, kan du använda "Riv väggar" eller "Ta bort inomhusområde" från menyn material.

Tips[edit]

 • Om du placerar ett fundament bredvid en redan existerande byggnad kommer det automatiskt att dela vägg när det byggts klart.
 • Dimensionerna som visas på ett nytt fundament kan vara missledande. Till exempel, om du vill skapa ett rum som är 4*4 stort (för, till exempel, ett kontor) måste fundamentet placeras med dimensionerna 6*6. Detta tar med väggarna längs kanterna av byggnaden i beräkningen.