Material (se)

From Prison Architect Wiki
Jump to navigation Jump to search
Materials.png

Material

Beskrivning:

Materialmenyn innehåller väggar och golv.

Undermeny:

Lista över material (se nedan)

Övrig information:

Tryck på namnet eller bilden av ett material till höger för att gå till dess artikel.


(View)(Edit)
Jord
Jord
Gatsten
Gatsten
Gräs
Gräs
Grus
Grus
Väg
Väg
Sten
Sten
Staket
Staket
Sand
Sand
Betongplattor
Betongplattor
Betonggolv
Betonggolv
Trägolv
Trägolv
Klinkergolv
Klinkergolv
Mosaikgolv
Mosaikgolv
Metallgolv
Metallgolv
Marmorplattor
Marmorplattor
Vita plattor
Vita plattor
Lyxiga plattor
Lyxiga plattor
Betongvägg
Betongvägg
Tegelvägg
Tegelvägg
Fängelsemur
Fängelsemur
Riv väggar
Riv väggar
Ta bort inomhusområde
Ta bort inomhusområde
Ta bort tunnlar
Ta bort tunnlar
The following Materials are not shown in the menu:
Långt gräs
Långt gräs
Lera
Lera
Vatten
Vatten
Vägmarkeringar
Vägmarkeringar

Väggar[edit]

Väggar används för att försluta rum, och i utkanten av ditt fängelse. Tegelväggar och betongväggar skiljer sig bara i utseende, staket byggs snabbare och är mycket billigare, och fängelsemurar är mycket dyrare, men saktar ner grävandet av flykttunnlar.

Väggarna i materialmenyn är inte tillräckligt för att skapa en byggnad. Använd fundament för det (se väggar och fundament för mer information).

Golv[edit]

Golv kan vara antingen inomhus eller utomhus eller, i fallet med betongplattor, både inomhus och utomhus.

Golv har olika gånghastigheter:

  • Långsam (Faktor 0,7 eller 0,5)
  • Normal (Faktor 1,0)
  • Snabb (Faktor 1,3)

Detta kan användas till att minska färdtider i ditt fängelse eller för att sakta ner dina interner.

Annat än de ovanstående egenskaperna skiljer sig golv i utseende och pris, från gratis (sand och jord, båda långsamma) till $50/ruta (trägolv och klinkergolv, båda normal gånghastighet).

Bygge och borttagning[edit]

  • För att bygga väggar eller golv, välj ett material från materialmenyn, klicka sedan och dra för att markera ett område. Dina arbetare kommer sedan bygga materialet.
  • För att ta bort väggar, använd verktyget "Riv väggar" från materialmenyn och markera de väggar du vill ta bort. Detta säger åt dina arbetare att ta bort de markerade väggarna.
  • För att ta bort golv, ersätt dem med ett annat golv (t.ex. betonggolv eller jord, standardgolven inomhus respektive utomhus).
  • För att ta bort allt i en byggnad, välj "Ta bort inomhusområde" från materialmenyn och markera området du vill rensa. Alla väggar, förempl, golv och rumsmarkeringar kommer tas bort, men fundament och utiliteter kommer behållas.
  • För att ta bort hela byggnader, använd verktyget "Riv" från fundamentmenyn och välj fundamentet du vill ta bort. Hela byggnaden med fundament, inomhusväggar, föremål, golv, rum, elkablar och vattenrör kommer tas bort och lämna efter sig bråte och sopor.

Tips och övrig information[edit]

  • Interner försöker inte att fly genom att förstöra väggar eller staket.
  • Din personal kan arbeta mer effektivt om de dirigeras genom vägar som har golvplattor med "snabb" gånghastighet.