Objekty

From Prison Architect Wiki
Jump to navigation Jump to search
Objects icon.png

Objekty

Popis:

Objekty jsou předměty, které mohou být umístěny fyzicky do herního prostoru.

Sub Menu:

Seznam objektů (viz níže)

Další informace:

  • nic


Objekt je předmět, který lze umístit fyzicky do herního prostoru. Můžou být umístěny do místnostech, či oblastech bez vyznačení. Personál jako je stráž nebo doktor, kteří jsou umístěny podobným způsobem jako objekty, jsou schopni se pohybovat jako AI nebo příkazem hráče.

Při umístění objektu, lze objekt otáčet stisknutím tlačítka R nebo stisknutím kolečkem myši.

Obvykle jsou umístěny v místnostech - včetně venku na (dvoře). Některé objekty jsou požadovány pro místnosti, aby mohli fungovat. Například společná cela, která pro fungování potřebuje mít lavici a záchod, přičemž ostatní objekty nejsou povinné (například: postel nebo Sprchová hlava) a budou také používány.

Po umístění, mohou být objekty demontovány dělníky a budou přesunuty do skladiště pro pozdější účely. Objekt lze umístit pouze tehdy, pokud máte dostatek peněz na zaplacení, nebo pokud již máte jeden ve skladišti.

Objekty mohou být rovněž vyhozeny. Pokud zadáte příkaz "vyhodit", dělník dá objekt do pytle s odpadky a odnese jí na skládku, kde nákladní vozidlo naloží odpadky a odveze je.

Objekty mohou být poškozeny násilím při vzpouře vězňů a ohněm. Použití sprinklerů a hasičů zabráníte požárům. Jakmile je objekt poškozen, může být opraven dělníky a to buď ručně nebo automaticky, pokud máte dostatek peněz.

Věci, které nelze umístit, ale jsou automaticky zakoupeny, řemeslně vyrobeny, odcizeny či propašovány do věznice se označují jako předměty nebo kontraband.

Filtrování[edit]

Při otevření menu objektů budou zobrazeny pouze nejčastější objekty. Pokud se díváte na místnost, požadované objekty nebo běžně užívané v místnosti budou zvýrazněny. Můžete si je vyžádat i při najetí kurzorem na danou místnost.

Tlačítko "+" Vám zobrazí všechny objekty najednou. V poli vyhledávání ve spodní části lze použít filtr objektů podle jména, tj. zobrazí jakýkoliv objekt, který hledáte.