Základy

From Prison Architect Wiki
Jump to navigation Jump to search
Foundations.png

Zaklady

Popis:

Základní struktura se skládá z podlahy a cihlové zdi pro jakýkoliv objekt.

Sub Menu:

 • Stavění (Cihla)
 • Stavění (Beton)
 • Zničení
 • Automatické umístění světel (na přání)

Další informace:

 • nic


Základem je základní struktura, podlahy a cihlové zdi každé budovy. Vytvoření základů je první část v procesu výstavby nové budovy.

Základy vytvoří "vnitřní zóny", které jsou nezbytné pro některé typy místností. Některé místnosti nemusí být uvnitř budovy jako Příjem zboží, Sklad, Odpadky, Dvůr,Sprchy a Dílna.

Stavba[edit | edit source]

Dělník buduje základy

Tento pracovník dokáže jako jediný postavit základy budovy. Budování Základů umožňuje umístění některých Materiálů, Objektů a Místností.

Klikněte na levé tlačítko jednou pro nastavení prvního rohu, klepněte znovu na protějším rohu pro obdélníkový(čtvercový) tvar. Minimální jednotky (čtverce) na šířku a délku jsou dva. Chcete-li zrušit stavbu budovy, můžete pravým tlačítkem myši kliknout na obrys stavby.

Zdi a základy[edit | edit source]

Walls and foundations.png

Čtyři stěny nejsou základ, ale základ se skládá ze čtyř stěn a podlahy. Je to totéž jako čtyři stěny nejsou dům, ale dům má čtyři stěny s podlahou.
Jak poznat rozdíl: (použito vlevo na obrázku)

 • Žlutý box má čtyři stěny a Jail Door, nebude mít podlahu a střechu. Jakmile budou stěny postaveny, "budova" bude vypadat jako zobrazení Fialového pole. Nemůžete vytvořit žádné vnitřní místnosti, například Cellu.
 • Modré pole je základ budovy, bez dveří vězení. Pokud jste dal dveře na okraj nedostavěné budovy, tak se budova promění na viz. zelené pole.

Později se na této stránce dozvíte, že se základy mohou překrývat a může se rozšířit původní základ. Podíváte-li se na červené pole na obrázku, uvidíte, že základ překrývá stěnu. Nicméně, jak je vysvětleno v tomto snímku se žlutým polem, čtyři stěny a dveře není budova. Z tohoto důvodu, na základ nelze použít dveře, které jsou ve stěnách, a tím není základ dokončen.

Umístění dveří[edit | edit source]

Door placement.png

K dispozici jsou tři základy v tomto obrázku:

 • Červený
 • Zelený
 • Modrý

U všech tří základů jsou umístěny [JailDoor] (obtaženo fialovou barvou). Jak je správně položit?


 • U červeného základu, jsou dveře dány do budoucí budovy (nejsou ve zdi). Budova nebude vytvořena.
 • U zeleného základu, jsou dveře dány do zdi. Budova bude vytvořena a dveře budou sloužit ke vstupu do budovy.
 • U modrého základu, jsou dveře dány mimo budoucí budovu. Budova nebude vytvořena.

Rozšíření základů[edit | edit source]

Expanding your foundations.png

K dispozici jsou čtyři základy v tomto obrázku:

 • Žlutý
 • Červený
 • Růžový
 • Modrý

Pouze žlutý základ má [JailDors] (Zeleně) a budova je dokončena. Nyní se podíváme na:

 • Červený základ nemůže být hotov, jelikož nemá [jaildoor]. Jedná se o nový základ, není připojen k jinému základu a nemůže sdílet dveře.
 • Růžový základ nemůže být hovot, jelikož nemá [jaildoor]. Způsob, jakým je tento základ umístěn (vedle žlutého), bude používat zeď žlutého základu. Růžový základ bude mít čtyři stěny, ale žádné dveře.
 • Modrý základ je zajímavý: Je umístěn na stávájící zdi žlutého základu. To znamená, že po dostavění modrého základu bude odstraněna zeď mezi modrým a žlutým základem.

Náklady[edit | edit source]

Náklady závisí na x(šířka)*y(výška). Náklady = x*y*10.

Cihlové zdi budou umístěny podél okrajů, s výjimkou na stranách, kde již další základ je hotov. Vstupní dveře musí být umístěny na obvodu jak existujícího nebo nového základu.

Světla budou umístěny v pravidelných mřížkách každý 4 sloupce a 4 řádky. Je pravděpodobné, že náklady světel a stěn nejsou zahrnuty v ceně při budování základu. Náklady = x*y*10+(2x*50+2(y-2)*50) + náklady světel

Demolice[edit | edit source]

Označuje souřadnice, dříve umístěné budovy k demolici. Demolici provedou dělníci. Je třeba poznamenat, že demolice způsobuje zbourání budovy, a vše co bylo uvnitř budovy nyní bude označeno jako "venku", které mohou mít vliv na pozdější dění ve hře. Pokud chcete pouze odstranit stěnu, použijte Bourání zdí v Materiálech.

Tipy[edit | edit source]

 • Pokud umístíte základ vedle stávající budovy, budou se sdílet zdi, že po vytvoření nové budovy bude odstraněna sdílená zeď.
 • Uvedené rozměry na novém základu můžou klamat. Například, pokud chcete vytvořit 4x4 místnost (např. pro kancelář), pak musí být základy stanoveny na 6x6. To představuje čtyři stěny na okrajích a zbytek je podlaha.
 • Pokud jste postavili zdi v hotové budově (např. pro cely), a chcete je zbourat, použijte nástroj Bourání zdí